Blog

Een positieve groepssfeer krijg je door een positieve basishouding en die kan je de hele dag toepassen. Vergroot positiviteit uit. Ik wees bijvoorbeeld op de regels en benoemde een regel […]

Laten we eerlijk zijn, wij leerkrachten zijn over het algemeen perfectionisten. Ik vormĀ  geen uitzondering op die regel. Toch heb ik in de loop der jaren geleerd om anders naar […]

Ik ben weer gestart met een weerbaarheid training: in een klein groepje aan de slag met kinderen om te leren beter/handiger voor zichzelf op te komen. Vandaag was de tweede […]

Een tijdje geleden had ik met een leerkracht van groep 7/8 afgesproken dat we samen een les in vertrouwen zouden geven in de gymzaal. Ik was de hele middag in […]