Over mij

Believe in 

Mijn naam is Marjolein Albert. Ik woon in Spijkenisse, ben getrouwd en heb twee kinderen. In 1989 ben ik afgestudeerd als leerkracht aan de Ichthus Hogeschool te Rotterdam.

Mijn eerste 7 jaren in het  onderwijs stond ik voor de klas in het reguliere basisonderwijs en daarna heb ik 17 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Ik was daar in eerste instantie leerkracht, maar later kwamen daar de functie van vertrouwenspersoon en trainer bij. Ik gaf faalangstreductie-, weerbaarheid- en sociale vaardigheidstrainingen. De reden om het onderwijs in te gaan was dat ik pestgedrag wilde stoppen. In mijn jeugd ben ik veel gepest en daar heb ik lange tijd last van gehad. Dat uitte zich in onzekerheid, onzichtbaar maken en weinig zelfvertrouwen. Uiteindelijk hebben deze nare ervaringen mij in mijn kracht gezet: als ik terugkijk op mijn carrière ben ik altijd bezig geweest met het scheppen van een prettig en veilig klimaat in mijn groep. Overigens ging dat met vallen en opstaan, niet elke aanpak was doeltreffend of sloeg goed aan. Maar juist daardoor heb ik een schat aan ervaring opgedaan. Tijdens mijn laatste jaren op het SBO lukte het mij om op de vrijdag (de ene dag waarop ik nog voor de groep stond) een veilig sociaal klimaat te scheppen. Dit wil ik graag meegeven aan anderen. Ik weet wat er speelt in het onderwijs en bij kinderen/jongeren.

Lange tijd was ik actief op de werkvloer, dus ik weet wat het is om een groep te hebben en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast heb ik een sterk ontwikkelde intuïtie: vaak krijg ik terug van mensen dat ik de juiste woorden op het juiste moment uitspreek. Dat valt niet uit de boeken te halen. Op een gegeven moment wilde ik mijn kennis en ervaring graag gaan delen met anderen en volgde de opleiding ‘coach gedragsmanagement’. Nadat ik deze in 2012 had afgerond ben ik gestart als coach. Na twee jaar binnen de VCPO te Spijkenisse deze functie te hebben uitgeoefend en veel positieve reacties te hebben mogen ontvangen, ben ik als zzp-er gestart. In 2014 werd ‘Hart voor de Groep’ een feit. Ondertussen is mijn werkgebied uitgebreid naar het MBO.

Op het Albeda in Vlaardingen ben ik actief betrokken (ik ben Begeleider Passend Onderwijs, coach van leerkrachten en leerkracht Brein) bij een aantal structuurklassen speciaal voor studenten met autisme. Ook daar deel ik mijn kennis om de veiligheid in het onderwijs te vergroten. Veilige mensen ontwikkelen zich optimaal.

Mijn sterke punten zijn:

 • Kennis over groepsdynamica.
 • Oplossingsgericht coachen.
 • Iemands kracht ontdekken.
 • Inspireren, motiveren, stimuleren.
 • Intuïtief het juiste doen, zeggen, vragen.

Voor mij zijn deze punten van belang:

 • Vertrouwen in elkaar.
 • Iedereen hoort erbij.
 • Wees niet te hard voor jezelf, fouten maken mag.
 • Lach om jezelf.
 • Help elkaar.

De bijbehorende SBL competenties:

 • Interpersoonlijk competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Pedagogisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in reflectie en ontwikkelen

Read more