Diensten

  • Coaching leerkrachten voor wat betreft klassenmanagement en/of gedrag:

Analyseren en interpreteren van het gedrag in een groep/klas en aansluitend een plan van aanpak maken met en voor de leerkracht.

Werkwijze: eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende leerdoelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de leerkracht hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Coachen onderwijsassistenten rond gedrag van leerlingen:

Analyseren en interpreteren van het gedrag in een groepje leerlingen en aansluitend een plan van aanpak maken met en voor de onderwijsassistent.

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende leerdoelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de onderwijsassistent hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Coachen van leerkrachten die een steuntje in de rug nodig hebben voor wat betreft hun zelfvertrouwen:

(bijv. door passend onderwijs) Ze denken er wellicht over te stoppen met hun vak: hen motiveren, inspireren, stimuleren, prioriteiten leren stellen en in hun kracht laten komen.

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende doelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de leerkracht hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Ondersteunen leerkrachten/teams bij bestaande gedragsmethoden, als critical friend:

Na verloop van tijd kan een goed werkende gedragsmethode binnen de school afzwakken. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld:

– Nieuwe leerkrachten die zich de kennis van de methode nog niet (voldoende) hebben eigengemaakt en bij hun collega’s ontbreekt de tijd om hen op weg te helpen.

– De verhalen vervagen over het hoe en waarom van de methode.

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende leerdoelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor het team en/of de individuele leerkracht(en) hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Ondersteuning bij een goede groepsvorming:

Dit is met name zinvol aan het begin van het schooljaar of bij grote veranderingen in de groep/klas (nieuwe leerkracht/ andere groepssamenstelling) of als het steeds niet wil lukken, ondanks alle inspanningen.

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende doelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de leerkracht hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Co teaching:

Ik geef les samen met de leerkracht. Eventueel neem ik een les over.

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende doelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de leerkracht hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Ondersteunen leerkrachten die zelf een leer- en/of kijkvraag hebben:

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende doelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de leerkracht hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

  • Personal coaching (kan onderwijs gerelateerd zijn, hoeft niet ):

Werkwijze: Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende
doelen helder te krijgen.Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor de te coachen persoon hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemomenten staat.

 

Mogelijkheden:

Als er een coaching traject gaat plaatsvinden, kan er gekozen worden uit wel of geen verslaglegging vanuit Marjolein.