Diensten

Diensten

Coaching leerkrachten voor wat betreft klassenmanagement en/of gedrag

Analyseren en interpreteren van het gedrag in een groep/klas en aansluitend een plan van aanpak maken met en voor de leerkracht.

Coachen onderwijsassistenten rond gedrag van leerlingen

Analyseren en interpreteren van het gedrag in een groepje leerlingen en aansluitend een plan van aanpak maken met en voor de onderwijsassistent.

Ondersteunen leerkrachten/teams bij bestaande gedragsmethoden, als critical friend

Als een team gestart is met een schoolbrede methode voor sociale vaardigheid, kan dat na een paar jaar minder zichtbaar zijn. Door bijv. veranderingen in het team en het gebrek aan tijd om hier aan te werken. Ik kan dan als critical friend meekijken en begeleiden vanuit opgedane expertise.

Ondersteuning bij een goede groepsvorming

Dit is met name zinvol aan het begin van het schooljaar of bij grote veranderingen in de groep/klas (nieuwe leerkracht/ andere groepssamenstelling) of als het steeds niet wil lukken, ondanks alle inspanningen.

kindercoaching 4-12 jaar

Ik ga met een kind in gesprek (vaak middels spel), zodat het kind zijn/haar al aanwezige kwaliteiten zelf ook gaat ontdekken. 

faalangstreductietraining

Samen met Mitchel Mesker, oud leerling en student, verzorg ik workshops over en trainingen rond faalangstreductie voor studenten.

Werkwijze:

Eerst volgt een vrijblijvend gesprek om de coachvraag en de daarbij behorende leerdoelen helder te krijgen. Aan de hand daarvan bekijken we of ik voor jou/ jullie hierin iets zou kunnen betekenen. Wanneer dit het geval is volgt er een offerte waarin de doelen, de werkwijze en het tijdspad met evaluatiemoment staan.

Vrijblijvend gesprek

Controleren

Het opsturen van offerte